Privacystatement

Privacy Statement

OVMiles garandeert dat jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld. In dit statement lees je hoe OVMiles met je gegevens omgaat.

Verantwoordelijke en bewerkers


De verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is RET N.V. Voor de goede werking en uitvoering van OVMiles wordt gebruik gemaakt van de werkzaamheden en diensten van andere partijen. Dit zijn de bewerkers in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens die in opdracht van RET N.V. taken uitvoeren ten behoeve van OVMiles.

Doeleinden verwerking gegevens
Om deel te nemen aan het spaarprogramma OVMiles vul je het online aanmeldingsformulier op de website in. Hierbij vul je een aantal persoonlijke gegevens in. Deze gegevens moeten door OVMiles geverifieerd worden voordat jouw account kan worden aangemaakt.
Met jouw uitdrukkelijke toestemming gebruiken we je externe OV-chipkaartnummer om bij Trans Link Systems B.V. te Amersfoort het interne OV-chipkaartnummer op te vragen. Dit interne OV-chipkaartnummer is nodig om jouw reisgegevens te koppelen aan OVMiles en de Miles te berekenen die aan je OVMiles-saldo worden toegevoegd.
Ter controle van de opbouw van je OVMiles-saldo tonen we de door jou gemaakte ritten met toekenning van het aantal Miles in je persoonlijke overzicht van OVMiles transacties.

Wij gebruiken je contactgegevens ook voor marketingacties van OVMiles, bijvoorbeeld om aanbiedingen en informatie op jouw voorkeuren af te stemmen en/of nieuwe acties aan je kenbaar te maken. Via verschillende communicatiekanalen en/of social media brengen we je dan op de hoogte van de acties. Wanneer je daarvoor toestemming geeft, gebruiken we het door jou opgegeven e-mailadres voor het versturen van een algemene e-mailnieuwsbrief en periodieke persoonlijke e-mails. Persoonlijke e-mails ontvang je bijvoorbeeld op je verjaardag en wanneer je gebruik hebt gemaakt van een actie. Daarnaast kun je toestemming geven voor de actienieuwsbrief e-mail, waarin partners van OVMiles zich presenteren. Een lijst van de partners vind je hier. Tenslotte kun je toestemming geven aan de RET om jou regelmatig via e-mail op de hoogte te houden van het laatste nieuws, omleidingen/werkzaamheden, joint promotions en nieuwe dienstverleningen. Door jou gegeven toestemming voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven kan altijd weer worden ingetrokken onder ‘Mijn Profiel’ in de Mijn OVMiles-omgeving.

Bij het aanmaken van een account kun je een foto uploaden of kun je je Facebook-profielfoto gebruiken. Deze foto wordt getoond wanneer je inlogt. Als je niet wilt dat andere gebruikers je foto online kunnen zien, kun je dit direct aangeven wanneer je je account aanmaakt. Onder ‘Mijn Profiel’ in de Mijn OVMiles-omgeving kun je je voorkeur altijd aanpassen.
 
Indien een OV-chipkaart van een derde kaarthouder wordt toegevoegd, zal expliciet de toestemming van deze derde worden gevraagd. Met diens uitdrukkelijke toestemming gebruiken we het externe OV-chipkaartnummer om bij Trans Link Systems B.V. te Amersfoort het interne OV-chipkaartnummer op te vragen. Dit interne OV-chipkaartnummer is nodig om zijn of haar reisgegevens te koppelen aan OVMiles en de Miles te berekenen die aan jouw OVMiles-saldo worden toegevoegd. Ook wordt de toestemming gevraagd om reisgegevens van de derde in jouw persoonlijke  overzicht te tonen. Het betreft hier de door de derde gemaakte ritten met toekenning van het aantal Miles weergegeven in jouw persoonlijke overzicht van OVMiles transacties ten behoeve van controle op het saldo. OVMiles zal de gegevens van de derde niet voor enig ander doel gebruiken dan als hiervoor aangegeven.


Bestand
Alle gegevens die je bij aanmelding en gedurende het lidmaatschap verstrekt, worden opgenomen in ons bestand. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is deze registratie aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) te Den Haag onder de aanduiding “Reizigersbestand” (meldingsnummer 1310245). Na beëindiging van je lidmaatschap zal OVMiles geen gebruik meer maken van jouw gegevens, en van de derde kaarthouder die is gekoppeld aan jouw OVMiles account, tenzij we die nog nodig hebben voor de afhandeling van een eventuele klacht of andere reacties gericht aan OVMiles. Na vier maanden worden de persoonlijke gegevens definitief verwijderd.
 
Gebruik persoonlijke gegevens
OVMiles gebruikt jouw OV-chipkaart- en reisgegevens om de kilometers die je aflegt met de RET te kunnen bijhouden. Op deze manier kan OVMiles jouw Miles bepalen. Overige reisgegevens worden door de RET niet gebruikt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Je persoonlijke gegevens worden niet voor andere dan hierboven vermelde doeleinden gebruikt en worden niet aan derden (dus ook niet aan partners van OVMiles) verstrekt. Wel kan het noodzakelijk zijn voor de uitvoering van OVMiles om je gegevens te laten verwerken door een bewerker. Met deze bewerkers zijn goede afspraken gemaakt ter beveiliging van je gegevens. Ook worden niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de goede uitvoering van OVMiles gebruikt. Reisgegevens worden 4 maanden bewaard in verband met eventueel ingediende klachten of andere reacties. Na deze vier maanden worden jouw reisgegevens definitief uit ons bestand verwijderd. Kilometergegevens, dus gegevens waaruit geen reisbewegingen zijn af te leiden, worden langer bewaard in verband met de controle op je OVMiles saldo.

Als je van mening bent dat je gegevens niet juist zijn of dat OVMiles je gegevens niet mag verwerken, dan kun je OVMiles verzoeken je gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je kunt contact opnemen met OVMiles via de contactgegevens onderaan deze pagina.
 
E-mails
In e-mails van OVMiles wordt gebruik gemaakt van tracking pixels. Een tracking pixel is een bestand van 1 pixel x 1 pixel dat in een e-mail wordt meegestuurd. Hiermee kan gemeten worden of een nieuwsbrief geopend is en of er op de links geklikt wordt.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die in je internet-browser worden opgeslagen. OVMiles gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen OVMiles in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten van OVMiles en deze te verbeteren en aan te passen aan je wensen. OVMiles maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt OVMiles inzage in het websitebezoek, bijvoorbeeld bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Je kunt je browser zo instellen dat er tijdens het bezoek aan de OVMiles-website geen cookies worden opgeslagen. Instructies voor het aanpassen van deze browser-instellingen vind je onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk of een advertentienetwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo relevant voor je zijn.

Contact
Heb je over het privacybeleid van OVMiles nog vragen of opmerkingen, of wil je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door OVMiles, neem dan contact op via ovmiles@ret.nl of via 0900-6864537 (gebruikelijke belkosten).
 
Wijzigingen
OVMiles behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Het verdient daarom aanbeveling regelmatig dit Privacystatement te raadplegen.