Privacystatement

Privacy Statement

Bij OVMiles hechten wij veel waarde aan jouw privacy en daarom gaan we zorgvuldig met je persoonsgegevens om. In dit privacystatement willen we je helder en transparant informeren over de wijze waarop wij jouw gegevens zullen gebruiken en beschermen als je meedoet met het OVMiles spaarprogramma.

Toepasselijkheid
Dit privacystatement is van toepassing op de verzameling en verwerking van alle gegevens van deelnemers aan het spaarprogramma OVMiles van de RET.

Wie is verantwoordelijke voor jouw gegevens?
Zodra je je hebt aangemeld bij OVMiles is de RET verantwoordelijk voor een correcte verwerking en bescherming van jouw gegevens. Dit is de RET N.V. gevestigd aan de Laan op Zuid 2, 3071 AA te Rotterdam.

Welke gegevens worden verwerkt en waarvoor?
Om deel te nemen aan het spaarprogramma OVMiles vul je het online aanmeldingsformulier op de website in. Hierbij vul je een aantal persoonlijke gegevens in. Deze gegevens moeten door OVMiles geverifieerd worden voordat jouw account kan worden aangemaakt.

Met jouw uitdrukkelijke toestemming gebruiken we je externe OV-chipkaartnummer om bij Trans Link Systems B.V. te Amersfoort het interne OV-chipkaartnummer op te vragen. Dit interne OV-chipkaartnummer is nodig om jouw reisgegevens te koppelen aan OVMiles en de Miles te berekenen die aan je OVMiles-saldo worden toegevoegd.

Wij gebruiken je contactgegevens ook voor marketingacties van OVMiles, bijvoorbeeld om aanbiedingen en informatie op jouw voorkeuren af te stemmen en/of nieuwe acties aan je kenbaar te maken. Via verschillende communicatiekanalen en/of social media brengen we je dan op de hoogte van de acties. Wanneer je daarvoor toestemming geeft, gebruiken we het door jou opgegeven e-mailadres voor het versturen van een algemene e-mailnieuwsbrief en periodieke persoonlijke e-mails. Persoonlijke e-mails ontvang je bijvoorbeeld op je verjaardag en wanneer je gebruik hebt gemaakt van een actie. Daarnaast kun je toestemming geven voor de actienieuwsbrief, waarin partners van OVMiles zich presenteren. Een overzicht van de partners vind je hier. Tenslotte kun je toestemming geven aan de RET om jou regelmatig via e-mail op de hoogte te houden van het laatste nieuws, omleidingen/werkzaamheden, joint promotions en nieuwe dienstverleningen. Door jou gegeven toestemming voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven kan altijd weer worden ingetrokken onder ‘Mijn Profiel’ in de Mijn OVMiles-omgeving.

Bij het aanmaken van een account kun je een foto uploaden of kun je je Facebook-profielfoto gebruiken. Deze foto wordt getoond wanneer je inlogt. Als je niet wilt dat andere gebruikers je foto online kunnen zien, kun je dit direct aangeven wanneer je je account aanmaakt. Onder ‘Mijn Profiel’ in de Mijn OVMiles-omgeving kun je je voorkeur altijd aanpassen.

Delen van gegevens
Jouw gegevens worden alleen gedeeld met medewerkers (van de RET of verwerkers) die jouw gegevens nodig hebben ter uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van jou. Ter uitvoering van het OVMiles spaarprogramma maakt de RET gebruik van de diensten van derde partijen. Met deze verwerker(s) heeft de RET een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de zorgvuldige verwerking van jouw gegevens.
Verder zullen wij jouw gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.  

Beveiliging van gegevens
RET heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Jouw gegevens zijn opgenomen binnen een beveiligd systeem dat alleen via toegangscodes toegankelijk is voor daartoe specifiek geautoriseerde medewerkers van de RET en onze verwerker(s). Ieder bevoegde medewerker is aan geheimhouding gebonden.

Bewaartermijn
Na beëindiging van je lidmaatschap zal geen gebruik meer worden gemaakt van jouw gegevens, en van de derde kaarthouder die is gekoppeld aan jouw OVMiles-account.
Reisgegevens worden 4 maanden bewaard in verband met eventueel ingediende klachten of andere reacties. Na deze vier maanden worden jouw reisgegevens definitief uit ons bestand verwijderd.
Indien daartoe aanleiding is, kan een bewaartermijn worden verlengd, bijvoorbeeld gedurende de behandeling van jouw klacht of andere reactie, maar nooit langer dan 4 maanden na afhandeling daarvan.
Kilometergegevens, dus gegevens waaruit geen reisbewegingen zijn af te leiden, worden langer bewaard in verband met de controle op je OVMiles-saldo.

Rechten van de deelnemer
Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Dat kan je zelf doen via je OVMiles-account. Ook kan je bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Tevens heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht aan een andere partij.
Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken, kun je hiertoe een verzoek indienen via privacy@ret.nl.

RET is verplicht om de juiste identiteit van de verzoeker vast te stellen. Daarom vragen wij je om bij je verzoek een kopie identiteitsbewijs te verstrekken. Indien je hiertegen bezwaar hebt, dan kun je op afspraak langskomen op het hoofdkantoor van de RET zodat jouw identiteit ter plaatse kan worden vastgesteld.
Uiterlijk binnen 4 weken na het verzoek ontvang je een bericht. Indien jouw gegevens worden verwijderd, eindigt ook meteen je deelname aan het OVMiles spaarprogramma.

E-mails
In e-mails van OVMiles wordt gebruik gemaakt van tracking pixels. Een tracking pixel is een bestand van 1 pixel x 1 pixel dat in een e-mail wordt meegestuurd. Hiermee kan gemeten worden of een nieuwsbrief geopend is en of er op de links geklikt wordt.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die in je internet-browser worden opgeslagen. OVMiles gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen OVMiles in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten van OVMiles en deze te verbeteren en aan te passen aan je wensen. OVMiles maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt OVMiles inzage in het websitebezoek, bijvoorbeeld bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Je kunt je browser zo instellen dat er tijdens het bezoek aan de OVMiles-website geen cookies worden opgeslagen. Instructies voor het aanpassen van deze browser-instellingen vind je onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk of een advertentienetwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo relevant voor je zijn.

Klachten
Klachten over de wijze waarop de RET met jouw persoonsgegevens of rechten is omgegaan, kun je bij de Functionaris Gegevensbescherming van de RET indienen via privacy@ret.nl. Kom je er dan alsnog niet uit, dan kan je hiervan een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact
Voor overige vragen, klachten of opmerkingen over OVMiles, neem dan contact op met ovmiles@ret.nl of via 0900-6864537 (gebruikelijke belkosten).

Wijzigingen
RET behoudt zich het recht voor om dit privacystatement te wijzigen. De website www.ovmiles.nl vermeldt altijd de actuele versie van dit privacystatement.